29 Eylül 2016 Perşembe

2016-2017 GÜZ DÖNEMİ - ÇEEİ & İKT- BORÇLAR HUKUKU DERS PLANI

30 EYLÜL

- Borçlar Hukukunun Konusu
- Borçlar Hukuku Mevzuatı
- Borçlar Hukukuna İlişkin Bazı Temel Kavramlar
- Borçlar Hukukuna Hakim Olan İlkeler

7 EKİM
-Sözleşmelerin Kurulması (İcap-Kabul)
-Sözleşmelerin Geçerlilik Koşulları ve Yaptırımlar
-Genel İşlem Şartları

14 EKİM
-İrade İle Beyan Arasındaki Uyumsuzluk Halleri

21 EKİM
-İfa Kavramı
-İfanın Tarafları
-İfanın Konusu
-İfa Yeri
-İfa Zamanı
-Alacaklının Temerrüdü

28 EKİM
-Borcun İfa Edilememesi ve Borçlunun Sorumluluğu
-Borçlunun Temerrüdü

4 KASIM
-Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
-Borçların Sona Ermesi
-Pratik Çalışma 

9 KASIM- BORÇLAR HUKUKU ARA SINAVI

25 KASIM
-Haksız Fiil Kavramı
-Kusur Sorumluluğu-Kusursuz Sorumluluk Ayrımı
-Kusursuz Sorumluluk Tanımı

9 ARALIK
-Ev Başkanının Sorumluluğu
-Başkalarını Çalıştıranların Sorumluluğu
-Bina ve İnşa Eseri Malikinin Sorumluluğu
-Araç İşletenin Sorumluluğu

16 ARALIK
-Haksız Fiilin Sonuçları

23 ARALIK
-Sebepsiz Zenginleşme

30 ARALIK
-Pratik Çalışma

9 OCAK- BORÇLAR HUKUKU FİNALİ


  
ÖNERİLEN KAYNAKLAR

Dersin takibi anlamında herhangi bir ders kitabı zorunlu tutulmamakla birlikte; bir öğrencinin girdiği derse ilişkin bir kitap edinmesinin ve derslerin kitaptan takip edilerek takviye edilmesi alışkanlığı kazanılmasının önemli olduğu inancıyla, aşağıdaki kitaplar örnek olmak üzere arzu ettiğiniz herhangi bir Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Özel Hükümler olmayacak) kitabını, bu kitabın mutlaka 2012’den sonra (2012’de değişen 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’na uygun olacak şekilde) basılmış olması koşuluyla edinebilirsiniz.

Bununla birlikte, borçlar hukuku dersi bakımından sizin en çok işinize yarayacak olan kaynağın ders notları olduğunu hatırlatır; dersleri mutlaka düzenli olarak takip eder ve derste şahsen tuttuğunuz notları çalışırsanız bu dersten başarılı olmamanız için hiçbir sebep kalmayacağını hatırlatmak isterim.

Örnek kaynaklar:
-Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (*)
-Safa Reisoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (*)
-Ali Naim İnan/Özge Yücel, Borçlar Hukuku Genel Hükümler
-Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler
-Kemal Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler


ZORUNLU KAYNAKLAR

-6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (2016 tarihli olacak)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder